Sprawy karne żołnierzy

Pomagamy tym, którzy chronią nas na co dzień.

Odmienny system wymierzania kar, przewidziany we współczesnym prawie karnym, dotyczącym czynów zabronionych popełnionych przez żołnierzy, wymaga znajomości specyfiki wyodrębnionego działu kodeksu karnego. Odnosi się on stricte do żołnierzy oraz postępowania przed sądami wojskowymi.

Trzeba pamiętać, że na żołnierza, który popełnia przestępstwo, Sąd może nałożyć szczególne środki karne, takie jak wydalenie ze służby albo degradacja – co niesie ze sobą m.in. niekorzystne skutki finansowe.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu osób w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy w stanie spoczynku, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego. Nasza kancelaria zapewnia również niezbędne wsparcie po uprawomocnieniu się orzeczeń oraz pomoc w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.